tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah

NAVODILO ZA VNOS - TAJKUNSKE ZGODBE

Odsek "Tajkunske zgodbe" je namenjen daljšim razpravam, v katerih avtorji podajo ugotovitve, dejstva ali predvidevanja o posameznih elementih tajkunizacije Univerze v Mariboru v obliki zaključene zgodbe. Kratkim dejstvom ali predvidevanjem je namenjen odsek Saj ni res, pa je.

Zelo zaželeno je, da se zapisano podkrepi z ustreznim dokumentom in se doda v obliki priloge. K vsakemu članku je zaenkrat mogoče dodati eno samo prilogo, zato predlagamo, da se dokumenti združijo v eno prilogo. Skenirane dokumente lahko naložite v oblikah .jpg, .tif, .pdf ali .doc. Velikost datoteke je lahko največ 30 MB. Anonimnost avtorjev in uporabnikov tega spletnega mesta je zagotovljena.

Vsak članek v odseku "Tajkunske zgodbe" je mogoče komentirati. Komentarji naj se navezujejo na osnovni članek, po potrebi pa so lahko tudi odsev prejšnjih komentarjev. K posameznemu komentarju je mogoče dodati eno prilogo.

Dodanih člankov in komentarjev ni mogoče popravljati ali brisati, zato predlagamo, da pred potrditvijo spletnega obrazca njegovo vsebino dodatno preverite. Svetujemo, da neoblikovano besedilo sestavite v urejevalniku besedil (na primer MS Word) in ga prekopirate v spletni obrazec. Besedilo v spletnem urejevalniku oblikujete tako, da ga najprej označite in zatem uporabite gumbe B I U.

Vsebino vnašajte v skladu s slovenskim pravopisom. Računamo na samocenzuro avtorjev v smislu izogibanja neakademskemu nivoju komunikacije. Velja ponovno poudariti, da je to mesto, na katerem lahko poveste vse o Univerzi v Mariboru in zato v nobenem primeru ne boste sankcionirani v smislu opozorila, odpovedi delovnega razmerja ali kakršnegakoli pregona.

Vnos trenutno ni omogočen. Preverite obvestilo na vstopni strani!