tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah

NAMEN SPLETNEGA MESTA

Temeljni namen spletnega mesta je Univerzo v Mariboru osvoboditi ljudi, ki so jo zavzeli in jo obvladujejo. Sekundarni namen je, da naj ti ljudje končno odgovarjajo za svoja dejanja. Navedeno smo strnili v slogan Univerzo akademikom, tajkune v zapor.

Najprej okrog izraza tajkun: podrobna razgradnja izraza je dostopna tukaj. V našem primeru pa smo za tajkune okronali (zaenkrat) tri ljudi iz vodstva Univerze v Mariboru, ker so prevzeli Univerzo in jo uspešno spreminjajo v svoj popoldanski espe. Strokovna literatura obravnava problem prevzema države (angl. state capture), kjer interesne skupine zasebnega sektorja prek politične elite prevzemajo državne institucije. Ustanovitelj Univerze v Mariboru je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in dolžnosti pa izvršuje Vlada. State capture na UM je torej prevzem Univerze, kjer zasebniki prek svojih podjetij in s pomočjo Ivana Rozmana, Boštjana Brumna ter Mitje Kotnika prevzemajo UM. Politične elite temu procesu očitno ne nasprotujejo. Seveda nismo naivni in verjamemo, da se del denarja iz zasebnih podjetij v gotovinski obliki vrača k univerzitetnim tajkunom.

Razlog za nastanek spletnega mesta je v akademskem smislu omogočiti profesorjem, študentom in strokovnim delavcem UM, da povedo svoje mnenje. Vodstvu UM je v zadnjih letih uspelo ustvariti okolje, v katerem nihče več ne upa ničesar povedati na glas. Veliko "neposlušnih" ljudi je moralo zapustiti UM, medtem ko so na ključnih položajih velikokrat poslušneži vprašljivih sposobnosti, ki so pripravljeni delati proti svojim načelom in v škodo UM. Naredijo vse, da izpeljejo zamisli vodstva. Pogosto pa so poslušneži samo orodje, ki mora najti pravne podlage za že izvršena dejanja.

Pričujoče spletno mesto je dokaz, da vse le ne bo šlo tako zlahka in enostavno. Je dokaz, da nam je mar za Univerzo in akademsko svobodo, za katero smo se pripravljeni boriti in delati pro bono. Nastal je prostor, kjer lahko vse zapišemo in podkrepimo z dokumenti. Tako lahko nastane dediščina, ki bo Ivana, Boštjana, Mitjo in ostale poslušneže spremljala še dolgo. Trudili se bomo, da bo dediščina avtentična, zapisana na visokem nivoju in prevedena v tuje jezike. Soavtor tega spletnega mesta jo je poimenoval izvirni znanstveni članek tajkunskega tria.

Za vaša sporočila je na voljo kontaktni obrazec.