tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah

BOŠTJAN BRUMEN

Boštjan Brumen se je rodil 13.10.1972 v Mariboru. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Mariboru. Od leta 1991 do 2003 je obiskoval FERI v Mariboru, kjer je februarja 2004 ubranil doktorat. Od začetka svoje poklicne kariere je zaposlen na Univerzi v Mariboru (UM), kjer je bil najprej asistent na FERI. Sogovorniki so ga ocenili kot odličnega strokovnjaka in pedagoga, po drugi strani pa smo lahko slišali, da je bil že v času študija zelo zamerljiv, pogosto tudi aroganten in pretirano samovšečen.

Leta 2003 je prevzel naloge vodja kabineta rektorja UM. Sam je povedal, da ga je njegov predhodnik, Dean Korošec, zavedel, ko mu je opisal svoj delovnik. Leta 2006 je Brumen ocenil, da bi raje opravljal naloge asistenta.

Njegova prva preizkušnja v vlogi vodje kabineta je bilo sporno revizijsko poročilo iz leta 2004, ki ga je vodstvo UM spretno skrivalo pred upravnim odborom, senatom in dekani. Takrat je spretno branil rektorja in se v javnosti prvič predstavil s svojim arogantnim in diskvalifikatornim nastopanjem. Svoje delo je očitno opravil odlično, saj je bil 4.10.2004 s pooblastilom rektorja določen za dela in naloge glavnega tajnika UM. Pred tem je moral opraviti s svojo predhodnico Manico Ulčnik Krump, ki so jo premestili zaradi domnevnih nepravilnosti. Na 21. seji senata UM v letu 2005 je bil izvoljen v docenta, istočasno pa ga je senat potrdil kot glavnega tajnika UM. Nad postopkom izbire in izbranim kandidatom so imeli nekateri senatorji pripombe in sicer, da je mladega strokovnjaka škoda za nov način vodenja UM, ki ga narekuje rektor. V nadaljevanju njegove kariere se je izkazalo, da mu je sistem vodenja UM pisan na kožo.

Univerzitetno upravo, ki šteje blizu 90 ljudi, vodi brez kakršnihkoli menedžerskih izkušenj. Pogosto postopa in ukrepa zaletavo, brez razmisleka, njegove napake pa popravljajo njegovi pomočniki, pri čemer posebej izstopa Mojca Tancer. V času njegovega vodenja univerzitetne uprave so morali oditi številni sposobni ljudje, ki so razmišljali z lastno glavo, medtem ko prosperirajo ljudje, ki slepo izvajajo njegova navodila.

Boštjan Brumen se ima za biznismena, čeprav tudi na tem področju nima nobenih izkušenj. Je član nadzornega odbora podjetja UNI Servis d.o.o., ki velja za središče tajkunskega holdinga. Sogovornik blizu vodstva UM kljub temu ocenjuje, da v tajkunskem holdingu Kotnik razmišlja, Rozman podpisuje, Brumen pa samo izvaja podpisane sklepe. Možnost, da bo z nastopom novega rektorja UM prevzel mesto dekana Fakultete za turizem, se zdi našim sogovornikom malo verjetna.