tajkuni_main_logo univerza_v_mariboru_tajkuni tajkuni_rozman_kotnik_brumen
     
 

O PROJEKTU

Namen

Zasebnost uporabnikov

 

TAJKUNI

Ivan Rozman

Mitja Kotnik

Boštjan Brumen

 

SAJ NI RES, PA JE

Navodilo za vnos

Seznam

 

LISTA ODSTRELJENIH

Navodilo za vnos

Seznam

 

TAJKUNSKE ZGODBE

Navodilo za vnos

Seznam

 

OSTALO

Kontakt

Izjava maj 2011

Izjava za javnost

Članek v Žurnal24

Članek v Financah

MITJA KOTNIK

Mitja Kotnik se je rodil leta 1976 v Slovenj Gradcu. Po zaključeni osnovni šoli je obiskoval Srednjo kmetijsko šolo. Leta 1995 se je vpisal v 1. letnik Visoke kmetijske šole v Mariboru, ki je še ni zaključil, čeprav je bil študent do leta 2002. V medijih se pogosto pohvali, da je absolvent dveh fakultet, vendar podatkov o študiju na drugih fakultetah nimamo.

V svojem življenjepisu lahko zapiše, da je bil član različnih organov in komisij Univerze v Mariboru (UM). Predvsem velja izpostaviti njegovo delovanje v Študentskem svetu, kjer je bil skupaj z Markom Kovačičem, Dejanom Šlemerjem in Martinom Mlakarjem avtor ideje o prispevku za obštudijsko dejavnost študentov. V letih 2001 in 2002 je bil član Komisije za interesne dejavnosti Študentskega sveta, ki je denar iz prispevka delila Univerzitetnim projektom. Ocena je, da so takrat razpolagali z več kot 180.000 EUR sredstev, ki so jih prispevali študenti iz svojega žepa. Očitna nepravilnost je bila v tem, da so sredstva dodeljevali sami sebi. Prejemnika sredstev sta bila društvo Svarog in društvo Agronom, katerih zakonita zastopnika sta bila prav Marko Kovačič in Mitja Kotnik. Prvo je dobilo 32.000 EUR sredstev, drugo pa 12.000 EUR.

Prispevek za obštudijsko dejavnost je bil povod za dokončen razkol med Študentskim svetom in ŠOUM ter povod za nastanek opozicijskega študentskega gibanja Novi val. Mitja Kotnik se je prek gibanja prvič lotil ŠOUM. V tistem času je bilo veliko ugibanj o tem ali je vodstvo UM vplivalo na Novi val ali pa so predstavniki Novega vala vplivali na vodstvo UM. Danes je jasno, da je bil Novi val orodje vodstva UM za obračunavanje s ŠOUM. Najbolj izpostavljena člana Novega vala, Mitja Kotnik in Simon Štrancar, sta za nagrado dobila vidni mesti v Univerzitetni upravi, od koder Mitja Kotnik še zmeraj bije boj s ŠOUM.

Novi val je ob svoji ustanovitvi sprejel Deklaracijo za pravice študentov in se v njej zavzel za pravice študentov in mladih. Mitja Kotnik je takrat izpostavil pravico vseh mladih do demokratičnega organiziranja in odločanja, transparentnost in demokratičnost organiziranja, odgovornost posameznikov za nedemokratično ravnanje in študentsko organiziranje brez vpliva političnih strank in njihovih funkcionarjev. Paradoksalno je, da je prav zaradi sistematičnega kršenja lastnih navedb zašel na to stran.

Leta 2001 je predstavnikom Novega vala naročil krajo volilnih skrinjic na elektrotehniški in kemijski fakulteti, kar je vse prej kot demokratično ravnanje. Njegova zaposlitev na UM je netransparentna. Brez delovnih izkušenj se je 17.6.2004 zaposlil na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, potem pa sta rektor in dekan FERI že 24.6.2004 sklenila dogovor o prerazporeditvi Mitje Kotnika na rektorat UM. Začasno je opravljal delo v mednarodni službi, potem pa je bil 4.10.2004 z organizacijskim navodilom in pooblastilom rektorja ustoličen za vodjo kabineta rektorja. Postopek je bil namenoma izpeljan v obliki prerazporeditve, saj Mitja Kotnik ni izpolnjeval pogojev za zaposlitev. Slednje je najprej ugotovil pristojni Inšpektorat Republike Slovenije, ki je rektorju naložil odredbo, na osnovi katere Mitja Kotnik od 10.3.2008 ni bil več vodja kabineta. Zaradi nastale situacije je UM le dan zatem, 11.3.2008, objavila spremembe in dopolnitve Splošnega akta o organiziranosti in sistemizaciji. Na osnovi te spremembe je bilo rektorju predlagano, da lahko sklene pogodbo za določen čas enega leta z osebo, ki izpolnjuje vse v sistemizaciji določene pogoje, razen pogoja zahtevane stopnje izobrazbe. Poleg tega je pojasnilo zaradi postopka izbire 10.7.2008 zahtevala Komisija za preprečevanje korupcije. Navedeno potrjuje, da je bil Mitja Kotnik na "transparenten in demokratičen" način dokončno ustoličen kot vodja kabineta rektorja UM.

Mitja Kotnik danes velja za biznismena UM. Edini od treh mušketirjev je ob ustoličenju vedel, kako sploh posluje podjetje, kar je s pridom izkoristil. Zasnoval je Univerzitetno hobotnico in v njo vključil prijatelje iz kroga Novega vala in Šaleške doline. Nekateri ocenjujejo, da edini od treh mušketirjev pozna in razume delovanje tajkunskega holdinga. Isti tudi ocenjujejo, da je 27.10.2009 zaradi tega prejel Opozorilo z možnostjo redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Spet drugi menijo, da je Opozorilo signal mušketirja Rozmana obema mušketirjema, da v tajkunskem holdingu nista edina biznismena.